GENEL KURUL DUYURU
 
MANİSA İLİ AKHİSAR İLÇESİ
AKHİSAR TOPLU KONUTLARI SİTE YÖNETİMİ
AKHİSAR / MANİSA
 
 
 
SAYI: 2019/205

KONU: Olağan Genel Kurul Toplantısı
 
 
Sayın Akhisar Toki Konutları Site Sakini;
 
İLGİ: T.C Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 2135/1, 2136/1, 2138/3, 2139/1 Toplu Yapı Yönetim Planı.
 
                İlgi sayılı yönetim planı gereği; Mevcut Blok Yöneticisi Blok Denetçisi, Toplu Yapı Yönetim ve Toplu Yapı Denetim kurulu seçimleri yapılacak olup, aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde olağan Genel Kurul toplantısı yapılacaktır.
 
                Belirtilen gün ve saatte toplantıda hazır bulunmanız hususunu rica ederim.
 
 Şükrü ALTINGÖZ
 Yönetim. Kur. Bşk

GÜNDEM:
 
1-       Açılış ve Yoklama
2-       Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması,
3-       Divan Başkanı ve Divan Kurulunun seçilmesi,
4-       Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun Okunması
5-      Blok yöneticisi (1), blok denetçisi (1), toplu yapı temsilciler kurulu (31), toplu yapı yönetim kurulu (3 asil üye 1 yedek üye) ve toplu yapı denetim kurulu (3 asil üye 1 yedek üye) yeniden oluşturulması için seçim yapılması
6-       İstek ve Temenniler.
7-       Kapanış
 
YER: Toki Zeytinkent İlköğretim Okulu
 
TARİH – SAAT: 16.06.2019 – 10:00 / 30.06.2019 – 10:00
 
TOPLANTI İLE İLGİLİ HUSUSLAR:
 
1-       Manisa ili Akhisar ilçesi Akhisar toplu konutları Olağan Genel Kurul toplantısı 16.06.2019 Pazar günü Saat 10.00 da başlayacaktır. Çoğunluk sağlanamaması durumunda 30.06.2019 Pazar günü saat 10:00 da yeter sayısı aranmaksızın, Blok yöneticisi, blok denetçisi, toplu yapı temsilciler kurulu, toplu yapı yönetim kurulu ve toplu yapı denetim kurulu seçimleri yapılarak olağan genel kurul tamamlanacaktır.
2-       Seçime katılamayacak kat malikimiz, bloğundan 1 (bir) kişiye vekâlet verebilir. Bir kişi en fazla iki (2) kişiye vekâlet edebilir.
3-       Vekâletle oy kullanacak kişi vekil olduğunu yazılı bir belge ile kanıtlamak zorundadır. Ayrıca vekâleti veren kat malikinin telefon numarasının vekâlette yazılı olması, olası itiraz ve tereddüt durumlarında vekâleti veren kat malikine ulaşılmasında kolaylık sağlayacak olup, usulsüzlük tespitinde usulsüzlük yapan aday ise adaylığı kabul edilmeyecektir.
4-       Seçimler; Kat malikleri tarafından seçilecek divan kurulu tarafından yönetilecektir. Divan Kurulu yönetime aday olmayan bağımsız kat maliklerinden 1 başkan 1 başkan yardımcısı 1 yazman 2 gözetmen olmak üzere toplam 5 üyeden oluşacaktır.
5-        Seçimlerde adayların birden fazla olması durumda en çok oyu alan aday seçilecek olup eşitlik durumunda seçim tekrarlanacak, yine eşitlik halinde adaylar arasında kura çekilecektir.
6-       Kat maliklerinden biri medeni hakları kullanma ehliyetinden yoksun  (çocuk, akıl hastası vs.) ise, onun yerine kanuni mümessili (velisi veya vasisi) katılır.     
 
 
DUYURU

Sayın kat maliklerimiz;

25.03.2019 tarihine kadar  aidat ve 27.03.2019 tarihine kadar doğalgaz borçlarınızla ilgili ödeme yapmayan 240,00 TL tutarını geçen borçlu kat malikleri hakkında 31.03.2019 tarihinde yasal işlem başlatılacağını bilginize sunarız.

Hukuki işleme maruz kalmamanız için; Aidat ve doğalgaz borçlarınızı zamanında ödemenizi sizlerden rica ederiz

 

Site Yönetim Programı Arne Bilgisayar Tarafından Sağlanmaktadır.